STEINBERGET

 

Startsiden

Båtplass

Musikk

Kultur

Høns

Juletre

Fiske fishing

Høner og haner

Vi har tidlegare hatt rundt 10 høner og ein hane, og det starter vi kanskje oppatt med no når det er slutt med undulatar.

Vi har hatt forskjellige hønserasar som Australopes, Plymoth Rock, Miniorka og Jærhøns - altså litt av kvart.

 

des02.JPG (44859 byte)

P1230243.JPG (48389 byte)

PC270107.JPG (147029 byte)  

Hanen og ei av hønene

Sussex

Plymoth Rock  

Hønsene gjekk ut og inn som dei ville, men vi må stenga dei inne om natta for å verna dei mot rev, mår og mink. Hauken kunne vera skummel om dagen, og han har prøvd seg fleire gangar.

Me har stengt av mot hagen så dei ikkje skal grava opp blomsterbeda.

Dei verper nokre egg og meir enn nok til privat hushaldning.

Det hender dei vil ruga ut kyllingar om sommaren - no er det tre småtassar som spring rundt. Håper alle er høner. Kjem det hanar, havnar dei i gryta.

  Besøkende nr.

 

STEINBERGET GARDSTUN - 5917 Rossland - mob.:450 66 764

WEBANSVARLIG HOVEDSIDE