STEINBERGET

 

Startsiden

Utleie

Musikk

Kultur

Høns

Juletre

Fiske fishing

juletre serie1 (1).JPG (178289 byte) juletre serie1 (2).JPG (227334 byte) juletre serie1 (3).JPG (256926 byte) juletre serie1 (4).jpg (178637 byte)  
24. mars 6. mai 28. mai 18. august  
juletre serie2 før klipp.JPG (152441 byte) juletre serie2 etter klipp.JPG (154382 byte) P5280092.JPG (279344 byte) juletre (8).JPG (163921 byte) juletrer.JPG (151395 byte)
juletre før klipp same tre etter klipp fra ein frodig sommer..... ..til veldig lange skudd. 5. juli

Gården har halde på med juletreproduksjon i ca 20 år. Det vert planta nye nesten kvart år.

I år er det lite juletre att. I feltet ved vatnet er det nesten tomt, men ein del store tre der ein kan bruka toppane. Ovanfor hovudvegen er det noko edelgran. Trea vert stelt og klipt heile året. Dette gjev tette og fine trær. 

Tidlig i 2008 starta vi opp med rydding av for store tre. Når dei når 5 meters høgde er dei lite eigna til juletre og vi høgg dei til ved. Fleire av felta blir rydda ut og det vert planta på nytt.

Me har alltid halde låge prisar på juletrea. For pris - sjå Facebook

Juletresalget er basert på sjølavhenting, Du kan koma i dag og finne eit fint tre som du merker med navn. Så kan du henta treet rett før jul. Treet får då stå lenge på rot og nålene heng på til langt over nyttår. Det er lett å koma til trea. Finn du det ikkje tre så er det uansett ein fin opplevingstur.

Når det gjeld dryssing, er det viktig  å unngå brå temperaturendring, og passa på at treet alltid har vatn. Også lurt å kappe av et par cm før treet blir montert i juletrefoten.

Besøkende nr.

 

STEINBERGET GARDSTUN - 5917 Rossland - mob.:450 66 764

WEBANSVARLIG HOVEDSIDE